"Доверие обединен холдинг" отчита 4 пъти по-голяма печалба през деветмесечието

Приходите от дейността нарастват с 91% до 235,4 млн. лв. спрямо 122,6 млн. лв. през деветмесечието на 2019 г.

"Доверие обединен холдинг" отчита 4 пъти по-голяма печалба през деветмесечието

Снимка: Pixabay

(DUH / DOVUHL)
Коментари